نمایش 1–15 از 27 نتیجه

3 کتاب آموزش درام Gary Chaffee _Time Functioning Patterns

21,000 تومان
محتوای فایلتعداد صفحهتعداد فایل صوتیحجم فایلسطح
PDF+3197-23MBمتوسطه

Franco Rossi_Metodo Per Batteria کتاب آموزش درام تبل ریز

20,000 تومان
محتوای فایلتعداد صفحهتعداد فایل صوتیحجم فایلسطح
PDF+CD951240MBاماتور

Funky Thesaurus for the Rock Drummer کتاب آموزش درام

20,000 تومان
محتوای فایلتعداد صفحهتعداد فایل صوتیحجم فایلسطح
PDF51-2MBحرفه ای

آموزش پایه درام Jim Holland_The Complete Book Of Drum Fills

20,000 تومان
محتوای فایلتعداد صفحهتعداد فایل صوتیحجم فایلسطح
PDF66-3MBمقدماتی

آموزش تصویری درامز مقدماتی Lionel Duperron

85,000 تومان
زبانکشورسالزمانکتابحجم فایل
انگلیسیکانادا20125 ساعت47 صفحه_pdf4/680 گیگ

آموزش درام Horacio El Negro Hernandez_Conversations in Clave

32,000 تومان
محتوای فایلتعداد صفحهتعداد فایل صوتیحجم فایلسطح
PDF+CD1216522MBمتوسطه

دانلود کتاب آموزش درامز David Garibaldi

19,000 تومان
محتوای فایلتعداد صفحهتعداد فایل صوتیحجم فایلسطح
PDF+CD591747MBحرفه ای

کتاب آموزش درام Mike Johnston_Linear Drumming

20,000 تومان
محتوای فایلتعداد صفحهتعداد فایل صوتیحجم فایلسطح
PDF83-7MBمتوسطه

کتاب آموزش درام Peter Magadini_Polyrhythms The Musicians Guide

18,000 تومان
محتوای فایلتعداد صفحهتعداد فایل صوتیحجم فایلسطح
PDF+CD693121MBمتوسطه

کتاب آموزش درام Rod Morgenstein_Drum Set Warm Ups

24,000 تومان
محتوای فایلتعداد صفحهتعداد فایل صوتیحجم فایلسطح
PDF98-18MBحرفه ای