در حال نمایش 8 نتیجه

Dino Fauci_Metallicas Lars Ulrich کتاب آموزش درامز

38,000 تومان
محتوای فایل تعداد صفحه تعداد فایل صوتی حجم فایل سطح
PDF+CD 26 29 28MB حرفه ای

آموزش درامز و کنترل استیک The Drummers Rudimental Reference

22,000 تومان
محتوای فایل تعداد صفحه تعداد فایل صوتی حجم فایل سطح
PDF 164 - 21MB متوسطه

کتاب آموزش درام Accent On Accents

18,000 تومان
محتوای فایل تعداد صفحه تعداد فایل صوتی حجم فایل سطح
PDF 80 45 39 متوسطه

کتاب آموزش درام Craig Lauritsen

30,000 تومان
محتوای فایل تعداد صفحه تعداد فایل صوتی حجم فایل سطح
PDF + CD 64 32 20MB حرفه ای

کتاب آموزش درام Maria Martinez

28,000 تومان
محتوای فایل تعداد صفحه تعداد فایل صوتی حجم فایل سطح
PDF+CD 81 40 41MB

کتاب آموزش درام Pink Floyd_Ultimate Drum Play_Along

25,000 تومان
محتوای فایل تعداد صفحه تعداد فایل صوتی حجم فایل سطح
PDF+CD 45 18 21MB حرفه ای

کتاب آموزش درام Steve Mansfield_1001 Drum Grooves

18,000 تومان
محتوای فایل تعداد صفحه تعداد فایل صوتی حجم فایل سطح
PDF 106 - 11MB اماتور

کتاب متود پرکاشن Rick Kvistad_Etudes For Percussion

22,000 تومان
محتوای فایل تعداد صفحه تعداد فایل صوتی حجم فایل سطح
PDF + CD 37 - 12MB متوسطه