نمایش 1–15 از 31 نتیجه

3 کتاب آموزش درام Gary Chaffee _Time Functioning Patterns

21,000 تومان
محتوای فایل تعداد صفحه تعداد فایل صوتی حجم فایل سطح
PDF+3 197 - 23MB متوسطه

Ed Roscetti_Drummer’s Guide To Odd Metersکتاب آموزش درام

30,000 تومان
محتوای فایل تعداد صفحه تعداد فایل صوتی حجم فایل سطح
PDF+CD 50 34 28MB آماتور

Franco Rossi_Metodo Per Batteria کتاب آموزش درام تبل ریز

20,000 تومان
محتوای فایل تعداد صفحه تعداد فایل صوتی حجم فایل سطح
PDF+CD 95 12 40MB اماتور

Funky Thesaurus for the Rock Drummer کتاب آموزش درام

20,000 تومان
محتوای فایل تعداد صفحه تعداد فایل صوتی حجم فایل سطح
PDF 51 - 2MB حرفه ای

آموزش پایه درام Jim Holland_The Complete Book Of Drum Fills

20,000 تومان
محتوای فایل تعداد صفحه تعداد فایل صوتی حجم فایل سطح
PDF 66 - 3MB مقدماتی

آموزش تصویری درامز مقدماتی Lionel Duperron

85,000 تومان
زبان کشور سال زمان کتاب حجم فایل
انگلیسی کانادا 2012 5 ساعت 47 صفحه_pdf 4/680 گیگ

آموزش درام Horacio El Negro Hernandez_Conversations in Clave

32,000 تومان
محتوای فایل تعداد صفحه تعداد فایل صوتی حجم فایل سطح
PDF+CD 121 65 22MB متوسطه

دانلود کتاب آموزش درامز David Garibaldi

19,000 تومان
محتوای فایل تعداد صفحه تعداد فایل صوتی حجم فایل سطح
PDF+CD 59 17 47MB حرفه ای

کتاب آموزش درام Craig Lauritsen

30,000 تومان
محتوای فایل تعداد صفحه تعداد فایل صوتی حجم فایل سطح
PDF + CD 64 32 20MB حرفه ای

کتاب آموزش درام Mike Johnston_Linear Drumming

20,000 تومان
محتوای فایل تعداد صفحه تعداد فایل صوتی حجم فایل سطح
PDF 83 - 7MB متوسطه

کتاب آموزش درام Peter Erskine_Drum Concepts and Techniques

25,000 تومان
محتوای فایل تعداد صفحه تعداد فایل صوتی حجم فایل سطح
PDF 97 - 9MB آماتور