در حال نمایش 7 نتیجه

Guitar Play_Along Volume 35_Hair Metal قطعاتی برای گیتار متال 5

19,000 تومان
محتوای فایل تعداد صفحه تعداد فایل صوتی حجم فایل سطح
PDF+CD 80 17 24MB حرفه ای

Korn – Take A Look In The Mirror قطعاتی برای گیتار متال 2

8,000 تومان
محتوای فایل تعداد صفحه تعداد فایل صوتی حجم فایل سطح
PDF 102 - 17MB حرفه ای

Play Guitar With_20 metal bands قطعاتی برای گیتار متال 6

19,000 تومان
محتوای فایل تعداد صفحه تعداد فایل صوتی حجم فایل سطح
PDF+CD 80 40 41MB حرفه ای

Slipknot_All Hope is Gone قطعاتی برای گیتار متال 4

8,000 تومان
محتوای فایل تعداد صفحه تعداد فایل صوتی حجم فایل سطح
PDF 130 - 16MB حرفه ای

تکنیک های سرعتی متال گیتار الکتریک Joe Stump

35,000 تومان
محتوای فایل تعداد صفحه تعداد فایل صوتی حجم فایل سطح
PDF +CD 105 98 45MB متوسط

نت و تبلچر ارکسترال گروه متال slipknot

28,000 تومان
محتوای فایل تعداد صفحه تعداد فایل صوتی حجم فایل سطح
PDF 193 - 36 متوسطه