در حال نمایش 5 نتیجه

Ed Roscetti_Drummer’s Guide To Odd Metersکتاب آموزش درام

30,000 تومان
محتوای فایل تعداد صفحه تعداد فایل صوتی حجم فایل سطح
PDF+CD 50 34 28MB آماتور

کتاب آموزش درام Craig Lauritsen

30,000 تومان
محتوای فایل تعداد صفحه تعداد فایل صوتی حجم فایل سطح
PDF + CD 64 32 20MB حرفه ای

کتاب آموزش درام Ron Spagnardi_Paradiddle Power

18,000 تومان
محتوای فایل تعداد صفحه تعداد فایل صوتی حجم فایل سطح
PDF 100 - 11MB حرفه ای

کتاب متود پرکاشن Rick Kvistad_Etudes For Percussion

22,000 تومان
محتوای فایل تعداد صفحه تعداد فایل صوتی حجم فایل سطح
PDF + CD 37 - 12MB متوسطه