در حال نمایش یک نتیجه

ماندولین

تومان
ماندولین یک ساز زهی زخمه ای از خانواده لوت است که در قرن 18ام در ایتالیا و آلمان استفاده شده است. از لحاظ ظاهری کوچکتر از گیتار است ، مقداری شبیه به گلابی و توسط انگشت یا مضراب نواخته می شود.معمولاً دارای چهار رشته سیم‌های فلزی دوتایی است که به صورت هماهنگ کوک می‌شوند، بنابراین در مجموع دارای ۸ سیم هستند اگرچه پنج (۱۰ سیم) و شش (۱۲ سیم) نیز وجود دارد